logo Little Band

Hudební skupina Little Band Brno
co, kde a kdy jsme hráli

Tyto seznamy skladeb, které zde uvádíme, byly zaznamenány pomocí počítače a programu Musicer. Dřívější vystoupení nebyla zaznamenávána.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002